Dr Anna Piwowarczyk
Dr Arkadiusz Pogrzebielski

Dla pacjentów

OCULUS_logo

Oferowane usługi

 

Diagnostyka:

 • Badania wady wzroku (autorefraktometria, keratometria, u dzieci retinoskop Retinomax 3)
 • Badania ostrości wzroku
 • Dobór korekcji okularowej i(lub) miękkimi soczewkami kontaktowymi (nie dobieramy twardych soczewek kontaktowych)
 • Pracownicze badania okresowe
 • Badania dzieci (okulistyka dziecięca)
 • SOCT (spektralna optyczna koherentna tomografia): badania siatkówki (plamki), tarczy nerwu wzrokowego, przedniego odcinka gałki ocznej (kąta przesączania) – możliwość śledzenia progresji zmian w czasie
 • Pachymetria bezdotykowa (mapa grubości rogówki z wyliczeniem korekcji wartości ciśnienia wewnątrzgałkowego)
 • Badanie kąta przesączania (gonioskopia)
 • Badania zespołu suchego oka (test Schirmera, test BUT, barwienie fluoresceiną i zielenią lizaminy, jak również NIKBUT – nieinwazyjny pomiar czasu przerwania filmu łzowego, pomiar wysokości menisku łzowego oraz meibografia powiek aparatem Oculus Keratograph 5M)
 • Kolorowa fotografia dna oka
 • Kolorowa fotografia zmian w przednim odcinku oka
 • Angiografia fluoresceinowa
 • USG gałki ocznej i oczodołu (ultrasonografia w projekcji B)
 • Biometria (ultrasonografia w projekcji A) – pomiary długości gałki ocznej, obliczanie mocy soczewek wewnątrzgałkowych przed operacją zaćmy
 • Topografia rogówki
 • Badanie pola widzenia (perymetria statyczna i/lub kinetyczna, programy jaskrowe, plamkowe, neurologiczne, dla kierowców)
 • Badania testem Amslera – ocena funkcji plamki
 • Egzoftalmometria (egzoftalmometr Hertla) – badanie wytrzeszczu
 • Badanie na synoptoforze (status ortoptyczny, badania kąta zeza, badanie jednoczesnej percepcji, fuzji i jej zakresu oraz badania widzenia przestrzennego)
 • Badanie widzenia przestrzennego testem TNO, Titmusa – „mucha”, Langa II
 • Badania widzenia barwnego (test Ishihary, test Farnswortha panel D-15, test Farnswortha Panel Hue 100)
 • Skiaskopia oraz badania retinoskopem najnowszej generacji Retinomax 3
 • Kwalifikacje do iniekcji doszklistkowych preparatów anty-VEGF (leczenie zwyrodnienia plamki związanego z wiekiem, obrzęku plamki w przebiegu retiopatii cukrzycowej czy zakrzepu naczyń żylnych siatkówki)
 • Kwalifikacje do operacji zaćmy
 • Badania mikrobiologiczne (we współpracy z Centrum Badań Mikrobiologicznych i Autoszczepionek): wymaz z worka spojówkowego – badanie mikrobiologiczne oraz badania w kierunku chlamydii

 

Zabiegi w Centrum OCULUS:

 • Iniekcje doszklistkowe preparatów anty-VEGF (w obstawie anestezjologicznej):
 • Eyela
 • Lucentis
 • Avastin
 • Triamcinolon
 • Laserokoagulacja siatkówki (np. otworów) laserem argonowym
 • Laserokoagulacja plamki (laserem żółtym mikropulsowym)
 • Selektywna trabekuloplastyka laserowa (SLT) – zabieg przeciwjaskrowy
 • Irydotomia laserem Nd:YAG
 • Kapsulotomia laserem Nd:YAG
 • Iniekcje podspojówkowe leków
 • Zamknięcie punktów łzowych zatyczkami tymczasowymi oraz wielomiesięcznymi Form Fit
 • Płukanie dróg łzowych
 • Sondowanie dróg łzowych z ich udrażnieniem
 • Chirurgiczne usunięcie gradówki
 • Chirurgiczne usunięcie cysty, brodawczaka, rogu skórnego
 • Chirurgiczne usunięcie kępek żółtych
 • Badanie histopatologiczne (CMUJ)
 • Epilacja rzęs
 • Elektrokoagulacja rzęs
 • Usuwanie ciał obcych z przedniego odcinka oka
 • Usuwanie szwów skórnych i szwów rogówkowych

 

Ponadto oferujemy:

 • Operacje zaćmy (zabiegi komercyjne) – zabiegi fakoemulsyfikacji wykonywane są w:
 • Szpitalu św. Rafała w Krakowie (ul. Bochenka 12; soczewki firmy Alcon – cena 3500 PLN)
 • Chirurgiczne usuwanie znamion barwnikowych i guzów powiek, spojówki z zabiegami rekonstrukcyjnymi (uszypułowane płaty skórne, wolne przeszczepy tarczki, wolne przeszczepy skóry)
 • chirurgiczna korekcja ustawienia powiek (podwinięcia i odwinięcia)
 • operacje plastyczne powiek górnych (blepharoplastyka)
 • chirurgiczne wycinanie skrzydlika (wycięcie proste, wycięcie z przeszczepem komórek pnia rąbka rogówki, wycięcie z przeszczepem błony owodniowej)
 • Kwalifikacje do zabiegów chirurgii witreoretinalnej – zabiegi witrektomii na NFZ, wykonywane w Ośrodkach Chirurgii Oka prof. Zagórskiego w Nałęczowie lub Rzeszowie przez prof. F. Kuhna lub dr. S. Cisieckiego

 

WSPÓŁPRACA:

Ośrodek Chirurgii Oka Prof. Zagórskiego

Gabinet:

31-215 Kraków
Ul. Solskiego 7c,
Tel. 12 446 44 22
https://www.ocho.pl/

 

ortooptica

ORTO-OPTICA

Centrum Dobrego Widzenia 

Specjalistyczny Gabinet Ortoptyczno-Optometryczny

Gabinet:

Kraków 30-045
ul. Królewska 5/3
Tel. 668-145-966
www.orto-optica.pl
ewa@ortoptyka.pl
www.ortoptyka.pl

facebook