Dr Anna Piwowarczyk
Dr Arkadiusz Pogrzebielski

Dla pacjentów

OCULUS_logo

Oferowane usługi

Diagnostyka

dr n. med. Arkadiusz Pogrzebielski – OCULUS ul. Zyblikiewicza:

 • Badania wady wzroku (autorefraktometria, keratometria, topografia rogówki)
 • Badania ostrości wzroku do dali, do bliży oraz do odległości pośrednich (np. komputer, laptop, pulpit)
 • Dobór korekcji okularowej i(lub) miękkimi soczewkami kontaktowymi (nie dobieramy twardych soczewek kontaktowych)
 • Pracownicze badania okresowe
 • Badania dzieci od 5. rż. (hamowanie progresji krótkowzroczności: leczenie atropiną, okularami MiyoSmart, soczewkami kontaktowymi MySight)
 • ssOCT (najnowocześniejsza technologia OCT, spektralna optyczna koherentna tomografia ze strojonym źródłem światła): badania siatkówki (plamki), tarczy nerwu wzrokowego, naczyniówki (pożary grubości naczyniówki), przedniego odcinka gałki ocznej (kąta przesączania) – możliwość śledzenia progresji zmian w czasie
 • Kolorowa fotografia dna oka (za pomocą aparatu do ssOCT Triton Plus)
 • Badanie autofluorescencji (FAF – fundus autoflorescence) dna oka (za pomocą aparatu do ssOCT Triton Plus)
 • angio OCT, OCTA (za pomocą aparatu do ssOCT Triton Plus) cyfrowe badanie angiograficzne bez konieczności dożylnego podania kontrastu
 • Angiografia fluoresceinowa – badanie angiograficzne z dożylnym podaniem kontrastu
 • badania ciśnienia wewnątrzgałkowego (IOP; tonometria) z zastosowaniem tonometrii aplanacyjnej Goldmanna (GAT), tonometru AVIA Reichert lub tonometru typu air-puff.
 • Pachymetria bezdotykowa (za pomocą aparatu do ssOCT Triton Plus) – mapa grubości rogówki z wyliczeniem korekcji wartości ciśnienia wewnątrzgałkowego
 • Pachymetria bezdotykowa w połączeniu z pomiarem ciśnienia wewnątrzgałkowego aparatem typu air-puff (pomiar grubości rogówki połączony z jednoczasowym pomiarem ciśnienia wewnątrzgałkowego, co umożliwia podanie wartości ciśnienia zmierzonego oraz wartości rzeczywistego ciśnienia wewnątrzgałkowego skorygowanego na podstawie grubości rogówki)
 • Badanie kąta przesączania (gonioskopia, pomiary kąta przesączania z użyciem ssOCT oraz UBM)
 • Badania zespołu suchego oka (panel specjalistycznych badań aparatem Oculus Keratograph 5M:  NIKBUT – nieinwazyjny pomiar czasu przerwania filmu łzowego (ocena warstwy lipidowej filmu łzowego), nieinwazyjny pomiar wysokości menisku łzowego (ocena warstwy wodnej filmu łzowego), meibografia (ocena gruczołów tarczkowych Meiboma odpowiadających za wytwarzanie lipidów chroniących powierzchnię oka), ocena zaczerwienienia oka (nasilenie stanu zapalnego), standaryzowany test OSDI oceniający nasilenie objawów zespołu suchego oka oraz starsze inwazyjne testy: test Schirmera, test BUT, barwienie powierzchni oka fluoresceiną i(lub) zielenią lizaminy.
 • Kolorowa fotografia zmian w przednim odcinku oka
 • USG gałki ocznej i oczodołu (ultrasonografia w projekcji B)
 • UBM (Ultrabiomikroskopia) – badanie ultrasonograficzne z zastosowaniem specjalnej głowicy o bardzo wysokiej częstotliwości i wyjątkowo dużej rozdzielczości dla oceny struktur ciała rzęskowego, tęczówki czy kąta przesączania
 • Topografia rogówki (keratografia) – mapy topografii rogówki w przypadku podejrzenia stożka rogówki lub innych chorób rogówki
 • Badanie pola widzenia (perymetria statyczna i/lub kinetyczna, programy jaskrowe, plamkowe, neurologiczne, dla kierowców)
 • Badania testem Amslera – ocena funkcji plamki
 • Egzoftalmometria (egzoftalmometr Hertla) – badanie wytrzeszczu
 • Pomiar kąta zeza za pomocą listw pryzmatycznych
 • badania zeza ukrytego do dali i do bluzy za pomocą krzyża Maddoxa oraz skrzydła Maddoxa
 • Status ortoptyczny: badania kąta zeza, badanie jednoczesnej percepcji, fuzji i jej zakresu oraz badania widzenia przestrzennego
 • Badanie widzenia przestrzennego testami: TNO, Titmusa – „mucha”, Langa II
 • Badania widzenia barwnego (test Ishihary, test Farnswortha panel D-15, test Farnswortha Panel Hue 100)
 • Kwalifikacje do iniekcji doszklistkowych preparatów anty-VEGF (Eylea, Beovu, Lucentis, Avastin, Triamcynolon – leczenie zwyrodnienia plamki związanego z wiekiem, obrzęku plamki w przebiegu retiopatii cukrzycowej czy zakrzepu naczyń żylnych siatkówki)
 • Kwalifikacje do operacji zaćmy
 • kwalifikacje do laserokoaguklacji siatkówki laserem żółtym Iridex
 • kwalifikacje do leczenia laserem mikropulsowym Iridex
 • kwalifikacje do kaspsulotomii w przypadku zmętnienia torebki tylnej (PCO, dawniej zaćma wtórna) laserem Nd:YAG
 • kwalifikacje do irydotomii laserowej w przypadku wąskiego, zamykającego sią kąta przesączania laserem Nd:YAG
 • kwalifikacja do selektywnej trabekuloplastyki (SLT) w przypadkach jaskry z otwartym szerokim kątem przesączania
 • kwalifikacja do mikroplusowej trabekuloplastyki (MLT) w przypadkach jaskry z otwartym szerokim kątem przesączania
 • kwalifikacja do laserowej witreolizy wybranych mętów ciała szklistego laserem Nd:YAG
 • badania Inflaeyez: szybki test antygenowy pozwalający wykluczyć zakażenia bakteryjne w przypadku wątpliwości diagnostycznych odnośnie do etiologii stanu zapalnego wirusowego bądź bakteryjnego
 • Badania mikrobiologiczne (we współpracy z Centrum Badań Mikrobiologicznych i Autoszczepionek): wymaz z worka spojówkowego – badanie mikrobiologiczne oraz badania w kierunku chlamydii

Zabiegi 

dr n. med. Arkadiusz Pogrzebielski – OCULUS ul. Zyblikiewicza:

 • Iniekcje doszklistkowe preparatów anty-VEGF:
  • Eyela
  • Beovu
  • Lucentis
  • Avastin
  • Triamcinolon
 • Laserokoagulacja siatkówki (np. otworów, przedarć, panfotokoagulacja) laserem żółtym Iridex
 • Laseroterapia mikropulsowa (MPLT – micropulse laser treatment) laserem mikropulsowym Iridex
 • Selektywna trabekuloplastyka laserowa (SLT) – zabieg przeciwjaskrowy
 • Micropulsowa  trabekuloplastyka laserowa (MLT) – zabieg przeciwjaskrowy
 • Irydotomia laserem Nd:YAG – zabieg przeciwjaskrowy
 • Kapsulotomia laserem Nd:YAG – leczenie zmętnienia torebki tylnej (PCO, dawniej zaćma wtórna )
 • witreoliza laserem Nd:YAG – laserowe leczenie wybranych mętów ciała szklistego
 • Iniekcje podspojówkowe leków
 • Zamknięcie punktów łzowych zatyczkami tymczasowymi (Oasis Soft Pług) oraz zatyczkami rocznymi / wielomiesięcznymi / wieloletnimi  (Form Fit)
 • Płukanie dróg łzowych
 • Leczenie zespołu suchego oka: IPL (intensywne światło pulsacyjne (Intense Pulsed Light) w połączeniu z technologią wiązki światła polichromatycznego (Optimal Pulse Technology – OPT/OPE) + LLLT (fotobiomodulacja) + oczyszczanie mechaniczne gruczołów Meiboma pod kontrolą mikroskopu operacyjnego Chirurgiczne usunięcie gradówki
 • Chirurgiczne usunięcie cyst, brodawczaków, rogów skórnych, nowotworów łagodnych i złośliwych aparatu ochronnego oka
 • Chirurgiczne usunięcie kępek żółtych
 • Badanie histopatologiczne (CMUJ)
 • Epilacja rzęs
 • Elektrokoagulacja rzęs
 • Usuwanie ciał obcych z przedniego odcinka oka
 • Usuwanie szwów skórnych i szwów rogówkowych

Ponadto oferujemy:

 • kwalifikacje do operacji zaćmy oraz zabiegów chirurgii witreoretinalnej – zabiegi w ramach ubezpieczenia NFZ lub komercyjne wykonywane w Ośrodkach Chirurgii Oka prof. Zagórskiego:
 • Chirurgiczne usuwanie znamion barwnikowych i guzów powiek, spojówki z zabiegami rekonstrukcyjnymi (uszypułowane płaty skórne, wolne przeszczepy tarczki, wolne przeszczepy skóry)
 • chirurgiczna korekcja ustawienia powiek (podwinięcia i odwinięcia)
 • chirurgiczne wycinanie skrzydlika (wycięcie proste, wycięcie z przeszczepem komórek pnia rąbka rogówki, wycięcie z przeszczepem błony owodniowej)

WSPÓŁPRACA:

OCHO Ośrodki Chirurgii Oka prof. Zagórskiego – Lublin – BezpiecznyZabieg.pl

OCHO Grupa Medyczna prof. Zagórskiego

OCHO Kraków

31-215 Kraków
Ul. Solskiego 7c,
Tel.+48 798 77 22 44 
e-mail: rejestracja@krakow.ocho.pl
https://www.ocho.pl/

ortooptica

ORTO-OPTICA

Centrum Dobrego Widzenia 

Specjalistyczny Gabinet Ortoptyczno-Optometryczny

Kraków 30-045
ul. Królewska 5/3
Tel. 668-145-966
www.orto-optica.pl
ewa@ortoptyka.pl
www.ortoptyka.pl

Copyright 2022 © https://centrumoculus.pl      Projekt i wykonanie domena.pl

facebook