Dr Anna Piwowarczyk
Dr Arkadiusz Pogrzebielski

Leczenie jaskry

Leczenie jaskry w Krakowie.

Jaskra to grupa chorób, których istotą i wspólną cechą jest postępujący, specyficzny zanik nerwu wzrokowego (neuropatia jaskrowa)

 

Jaskra jest chorobą wieloczynnikową, a najważniejszym czynnikiem ryzyka uszkodzenia włókien tworzących nerw wzrokowy, jest zbyt wysokie dla danego oka ciśnienie wewnątrzgałkowe.

 

Do pozostałych czynników ryzyka rozwoju jaskry należą:

– procesy starzenia się i wiek po 40. rż. (należy jednak pamiętać, że u niektórych osób jaskra może być również wrodzona),

– rodzinne występowanie jaskry (czynniki genetyczne),

– obecność cienkiej rogówki,

– krótkowzroczność (natomiast w przypadku jaskry zamykającego się kąta przesączania – nadwzroczność),

– cukrzyca.

Dodatkowymi czynnikami mogącymi wpływać na nerw wzrokowy są choroby i stany mogące powodować niedokrwienie, np. zbyt niskie ciśnienie tętnicze krwi, duże spadki ciśnienia tętniczego (np. w nocy), źle leczone nadciśnienie tętnicze, miażdżyca, przebyty zawał serca lub udar mózgu, niedokrwistość, jak również choroby przebiegające ze skurczem naczyń (np. migrena, obj. Reynauda)

 

Diagnostyka jaskry opiera się na wynikach kompleksowych badań, do których zalicza się:

  1. ocenę tarczy nerwu wzrokowego (wziernikowanie, oftalmoskopia),
  2. badanie pola widzenia (perymetria),
  3. pomiary ciśnienia wewnątrzgałkowego (tonometria) z uwzględnieniem korekcji wynikającej z grubości rogówki (pachymetria),
  4. badania obrazowe oceniające stan nerwu wzrokowego i warstwy włókien nerwowych (OCT tarczy nerwu wzrokowego oraz ocena kompleksów komórek zwojowych)
  5. badanie kąta przesączania (gonioskopia i /lub OCT kąta przesączania) – pozwala rozróżnić otwarty kąt przesączania oraz zamknięty / zamykający się / wąski kąt.

 

Warto pamiętać!

  1. Jaskra to choroba, która pojawia się częściej po 40. roku życia – dlatego warto wykonywać badania profilaktyczne.
  2. W przypadku rodzinnego występowania jaskry badania profilaktyczne powinny mieć miejsce wcześniej
  3. Najczęstsza postać jaskry, czyli pierwotna jaskra otwartego kąta przesączania nie daje przez bardzo długi czas zauważalnych objawów – można ją wykryć jedynie na podstawie kompleksowych badań diagnostycznych
  4. Samo badanie ciśnienia wewnątrzgałkowego nie wystarcza do rozpoznania jaskry

 

Zapraszamy do naszego gabinetu na rozszerzone badania diagnostyczne.

 

Copyright 2022 © https://centrumoculus.pl      Projekt i wykonanie domena.pl

facebook