Dr Anna Piwowarczyk
Dr Arkadiusz Pogrzebielski

Usługi i cennik

OCULUS_logo

Dr med. Arkadiusz Pogrzebielski

OCULUS Krakowskie Centrum Okulistyczne

Cennik od 01.06.2022

Diagnostyka:

Pełne badanie okulistyczne (obejmuje komputerowe badanie wady wzroku [autokeratorefraktometrię], dobór korekcji okularowej, pomiar ciśnienia wewnątrzgałkowego [tonometrię], badanie przedniego odcinka oka w lampie szczelinowej, badanie dna oka [wziernikowanie, oftalmoskopię): 200

Badanie kontrolne (do 1 mies.)                                                                                                 100

Badania ssOCT (swept-source optical coherent tomography – spektralna optyczna koherentna tomografia ze strojonym źródłem światła, aparat Triton firmy Topcon):

 1. plamki (diagnostyka chorób siatkówki / naczyniówki)                                                  100
 2. tarczy nerwu wzrokowego (diagnostyka jaskry)                                                            100
 3. kompleksu komórek zwojowych GCC (diagnostyka jaskry)                                         100
 4. kąta przesączania (diagnostyka jaskry)                                                                          100
 5. pachymetria (badanie grubości rogówki z wyliczeniem korekcji IOP)                        100

angioOCT / OCTA aparat Triton firmy Topcon (cyfrowa angiografia bez kontrastu, zawsze w komplecie z ssOCT siatkówki):                                                                                                                       150

Angiografia fluoresceinowa (AF, angiografia z dożylnym podaniem kontrastu):               350

Fotografia dna oka (jedno oko)                                                                                                    50

Badanie autofluorescencji dna oka (FAF – fundus autofluorescence)                               50

USG (ultrasonografia gałki ocznej (aparat Absolu firmy Quatel Medical)                         100

UBM (ultrabiomikroskopia; aparat Absolu firmy Quatel Medical)                                          300

Pomiar ciśnienia wewnątrzgałkowego tonometrem bezkontaktowym typu air-puff

(bez spotkania z lekarzem):                                                                                                             20

Pomiar ciśnienia wewnątrzgałkowego tonometrem aplanacyjnym (przez lekarza):           50

Pole widzenia (perymetria statyczna i/lub kinetyczna):

Jedno oko                                                                                                                                            50

Dwoje oczu                                                                                                                                          100

Egzoftalmometria (egzoftalmometr Hertla, badanie wytrzeszczu)                                             30

Topografia rogówki (keratografia; aparat Keratograph 5M firmy Oculus)                             100

Diagnostyka zespołu suchego oko (choroby powierzchni oka)

Kompleksowe badanie suchego oka aparatem Keratograph 5M frmy Oculus:                    150

Badanie obejmuje:

 • NIKBUT – nieinwazyjny pomiar czasu przerwania filmu łzowego,
 • pomiar wysokości menisku łzowego,
 • ocenę stopnia zaczerwienienia powierzchni oka
 • meibografię – wizualizację gruczołów Meiboma.

OSDI – ankieta diagnostyczna oceniająca nasilenie zespołu suchego oka                                 20

Test Schirmera                                                                                                                                     20

Barwienie powierzchni oka zielenią lizaminową                                                                            30

Barwienie powierzchni oka fluoresceiną                                                                                              20

Badania mikrobiologiczne (we współpracy z Centrum Badań Mikrobiologicznych i Autoszczepionek, Kraków ul. św. Jana 23)

 1. wymaz z worka spojówkowego – badanie mikrobiologiczne                                                 80
 2. badania w kierunku chlamydii                                                                                                    120

Pakiety badań:

Pakiet jaskrowy:                                                                                                                                     500

 • badanie okulistyczne (badanie w lampie szczelinowej, wziernikowanie dna oka)
 • badanie ciśnienia wewnątrzgałkowego (tonometria)
 • pachymetria (z wyliczeniem korekcji IOP)
 • ssOCT n. wzrokowego
 • ssOCT ocena kompleksów komórek zwojowych (GCC)
 • ocena kąta przesączania (ssOCT kąta przesączania lub gonioskopia)
 • badanie pola widzenia (perymetria)

Pakiet siatkówkowy (podstawowy):                                                                                                   300

 • badanie okulistyczne (badanie w lampie szczelinowej i wziernikowanie dna oka)
 • badanie ciśnienia wewnątrzgałkowego (tonometria)
 • pachymetria (z wyliczeniem korekcji IOP)
 • ssOCT plamki

Pakiet siatkówkowy (rozszerzony):                                                                                                    500

 • badanie okulistyczne (badanie w lampie szczelinowej i wziernikowanie dna oka)
 • badanie ciśnienia wewnątrzgałkowego (tonometria)
 • pachymetria (z wyliczeniem korekcji IOP)
 • ssOCT plamki
 • angioOCT / OCTA
 • fotografia dna oka i/lub autofluorescencja dna oka (FAF)

Pakiet cukrzyca (podstawowy):                                                                                                        300

 • badanie okulistyczne (badanie w lampie szczelinowej i wziernikowanie dna oka)
 • badanie ciśnienia wewnątrzgałkowego (tonometria)
 • pachymetria (z wyliczeniem korekcji IOP)
 • ssOCT plamki

Pakiet cukrzyca (rozszerzony):                                                                             500

 • badanie okulistyczne (badanie w lampie szczelinowej i wziernikowanie dna oka)
 • badanie ciśnienia wewnątrzgałkowego (tonometria)
 • pachymetria (z wyliczeniem korekcji IOP)
 • ssOCT plamki
 • angioOCT / OCTA
 • fotografia dna oka i/lub autofluorescencja dna oka (FAF)

Pakiet onkologiczny (podstawowy):                                                                     350

– znamiona barwnikowe naczyniówki, czerniak błony naczyniowej oka:

 • badanie okulistyczne (badanie w lampie szczelinowej i wziernikowanie dna oka)
 • badanie ciśnienia wewnątrzgałkowego (tonometria)
 • pachymetria (z wyliczeniem korekcji IOP)
 • ssOCT siatkówki nad znamieniem
 • fotografia dna oka i/lub autofluorescencja dna oka (FAF)

Pakiet onkologiczny (rozszerzony):                                                                      400

– znamiona barwnikowe naczyniówki, czerniak błony naczyniowej oka

 • badanie okulistyczne (badanie w lampie szczelinowej i wziernikowanie dna oka)
 • badanie ciśnienia wewnątrzgałkowego (tonometria)
 • pachymetria (z wyliczeniem korekcji IOP)
 • ssOCT siatkówki nad znamieniem
 • fotografia dna oka i/lub autofluorescencja dna oka (FAF)
 • USG gałki ocznej

Pakiet suche oko (podstawowy):                                                                           300

 • badanie okulistyczne (badanie w lampie szczelinowej i wziernikowanie dna oka)
 • badanie ciśnienia wewnątrzgałkowego (tonometria)
 • pachymetria (z wyliczeniem korekcji IOP)
 • OSDI – ankieta diagnostyczna oceniająca nasilenie zespołu suchego oka
 • Ocena brzegów powiek i gruczołów Meiboma
 • Barwienie powierzchni oka fluoresceiną lub zielenią lizaminową
 • Pomiar czasu przerwania filmu łzowego (BUT – break-up time)

Pakiet suche oko (rozszerzony):                                                                           450

 • badanie okulistyczne (badanie w lampie szczelinowej i wziernikowanie dna oka)
 • badanie ciśnienia wewnątrzgałkowego (tonometria)
 • pachymetria (z wyliczeniem korekcji IOP)
 • OSDI – ankieta diagnostyczna oceniająca nasilenie zespołu suchego oka
 • badanie aparatem Keratograph 5M firny Oculus: obejmuje: NIKBUT – nieinwazyjny pomiar czasu przerwania filmu łzowego, pomiar wysokości menisku łzowego, ocenę stopnia zaczerwienienia powierzchni oka, meibografię – wizualizację gruczołów Meiboma)
 • Ocena brzegów powiek i ujść gruczołów Meiboma
 • Barwienie powierzchni oka fluoresceiną lub zielenią lizaminową

Pakiet badań u chorych leczonych Arechiną / Plaquenilem (podstawowy):    300

 • badanie okulistyczne (badanie w lampie szczelinowej i wziernikowanie dna oka)
 • badanie ciśnienia wewnątrzgałkowego (tonometria)
 • pachymetria (z wyliczeniem korekcji IOP)
 • ssOCT plamki

Pakiet badań u chorych leczonych Arechiną / Plaquenilem (rozszerzony):    450

 • badanie okulistyczne (badanie w lampie szczelinowej i wziernikowanie dna oka)
 • badanie ciśnienia wewnątrzgałkowego (tonometria)
 • pachymetria (z wyliczeniem korekcji IOP)
 • ssOCT plamki
 • autofluorescencja dna oka (FAF)
 • perymetria (pole widzenia)

Pakiet orbitopatia tarczycowa (wg standardów EUGOGO):                               300

Badanie ortoptyczne (status zezowy):                                                                  100

 • badanie kąta zeza listwami pryzmatycznymi,
 • badanie widzenia przestrzennego,
 • badanie wady wzroku (refrakcji) po porażeniu akomodacji.

 

Zabiegi:

Iniekcje doszklistkowe preparatów anty-VEGF:

 • leczenie MNV/CNV w przebiegu zwyrodnienia plamki związanego z wiekiem (AMD),
 • leczenie obrzęku plamki w przebiegu zakrzepu naczyń żylnych (RVO, CRVO, BRVO),
 • leczenie cukrzycowego obrzęku plamki (DME),
 • leczenie centralnej surowiczej chorioretinopatii (CSCR) powikłanej rozwojem MNV/CNV,
 • leczenie wysokiej krótkowzroczności powikłanej rozwojem MNV/CNV,
 • leczenie innych chorób przebiegających z rozwojem MNV/CNV.

Eyela (aflibercept)                                                                                                1800

Lucentis (ranibizumab)                                                                                        1800

Beovu (brolucyzumab)                                                                                         2300

Avastin (bewacyzumab off-label):                                                                      600 (we współpracy z OCHO)

Triamcinolon (off-label)                                                                                        700 (we współpracy z OCHO)

Zabiegi laserowe:

Laserokoagulacja otworu / przedarcia siatkówki                                                                       300

Laserokoagulacja siatkówki w przebiegu retinopatii cukrzycowej (NPRD, PRD) lub zakrzepu żyły środkowej siatkówki (RVO, BRVO, CRVO)                                                                                       300

Leczenie plamki podprogowym, żółtym laserem mikropulsowym (MPLT – subtreshold micropulse laser treatment) – CSCR, obrzęk plamki w RVO, cukrzycowy obrzęk plamki (DMO)               300

Selektywna / mikropulsowa trabekuloplastyka laserowa (SLT) (leczenie jaskry otwartego kąta przesączania, nadciśnienia ocznego)                                                                                              300

Irydotomia laserem Nd:YAG – (IRT) (leczenie pacjentów z wąskim kątem przesączania)     350

Kapsulotomia laserem Nd:YAG (leczenie zmętnienia torebki tylnej, „zaćmy wtórnej”)          350

Leczenie zespołu suchego oka / choroby powierzchni oka / zapalenia brzegów powiek:

Rewitalizacja gruczołów Meiboma z fotobiomodulacją brzegów powiek ( IPL + LLLT):

zabiegi z zastosowaniem aparatu EYE-LIGHT (OPE/IPL Optimal Power Energy / Intense Pulsed Light [3 min] w połączeniu z fotobiomodulacją LLLT – Low Level Light Therapy [15 min] oraz mechanicznym oczyszczaniem gruczołów Meiboma przez lekarza [10-15 min]):

pojedynczy zabieg – 500 PLN

rekomendowany pełny cykl 4 zabiegów – 1800 PLN (4 x 450 PLN)

Sam zabieg fotobiomodulacji LLLT – Low Level Light Therapy [15 min] i mechaniczne oczyszczanie gruczołów Meiboma przez lekarza [10-15 min]  250 PLN (bez IPL)

Zamknięcie punktu łzowego zatyczkami tymczasowymi Oasis (zatyczki skuteczne przez okres 1-3 miesięcy, w jednym oku są 2 punkty łzowe – jeden w powiece górnej, drugi w powiece dolnej)

Dwa punkty łzowe                                                                                  140

Cztery punkty łzowe (po 2 punkty łzowe w obu oczach)                280

Zamknięcie punktu łzowego zatyczkami trwałymi Form Fit (zatyczki skuteczne przez 1-2 lata, w jednym oku są 2 punkty łzowe – jeden w powiece górnej, drugi w powiece dolnej)

Jeden punkt łzowy                                                                                  250

Dwa punkty łzowe                                                                                    500

Cztery punkty łzowe (po 2 punkty łzowe w obu oczach)                  1000

Zabiegi chirurgiczne

Ceny zabiegów chirurgicznych ustalane są po konsultacji lekarskiej i uzależnione od wielkości zmiany i stopnia trudności ich usunięcia:

Chirurgiczne usunięcie gradówki (hordeolum, 1 zmiana)                                  400-500

Chirurgiczne usunięcie cysty, brodawczaka, rogu skórnego (1 zmiana)       300-500

Chirurgiczne usunięcie kępek żółtych (xanthelasma, 1 zmiana)                      500-800

Badanie histopatologiczne (1 zmiana)                                                                     150

Usunięcie szwów skórnych / rogówkowych                                                            50

 

 

Płukanie dróg łzowych:                                                                                                      100

Usunięcie rzęs (epilacja)                                                                                               30

Elektrokoagulacja mieszków włosowych rzęs                                                    200-300

Iniekcja podspojówkowe leków (DepoMedrol, triamcynolon)                                 150

Iniekcje pod torebkę Tenona w obrębie oczodołu (DepoMedrol, triamcynolon) 250

  Więcej informacji na temat zabiegów tutaj.

Copyright 2022 © https://centrumoculus.pl      Projekt i wykonanie domena.pl

facebook