Ułatwienia dostępu

Angiografia fluoresceinowa

Angiografia fluoresceinowa to badanie polegające na wykonaniu serii fotografii dna oka lub tęczówki po dożylnym podaniu środka cieniującego (fluoresceiny). Badanie pozwala na uwidocznienie krążenia w naczyniach siatkówki i pośrednio błony naczyniowej oraz umożliwia ocenę stanu nabłonka barwnikowego siatkówki i naczyń krwionośnych siatkówki, które nie są widoczne w trakcie wziernikowania dna oka. W trakcie badania pacjent siedzi przed kamerą do wykonywania zdjęć dna oka. Fluoresceinę podaje się dożylnie strzykawką przez około 5 sekund.

Przeciwwskazania do badania

Badania nie wolno wykonywać u osób ze znaną nadwrażliwością na którykolwiek składnik preparatu.

Działania niepożądane:

  • nudności (2–4% pacjentów),
  • rzadko: wymioty, uczucie dyskomfortu w brzuchu, omdlenia, świąd.
  • Ból w miejscu wkłucia.
  • W czasie robienia zdjęć występują błyski światła (jak przy fotografowaniu z lampą błyskową), po których przez krótki czas utrzymuje się czerwony obraz przed oczami.
  • Naturalne po podaniu fluoresceiny żółte zabarwienie skóry utrzymuje się przez 6–12 godzin, a intensywne zabarwienie moczu ustępuje po 24–36 godzinach.
  • Jeśli planuje się wykonanie badań radiologicznych do 36 godzin po podaniu fluoresceiny, należy pamiętać, że ich wyniki mogą być błędnie interpretowane ze względu na silne zobrazowanie w promieniach X układów narządów wydalających fluoresceinę (np. nerek i dróg moczowych).
  • W ciągu 3–4 dni po podaniu fluoresceiny niektóre wyniki analizy krwi i moczu mogą być nieprawidłowe.

Cennik