Ułatwienia dostępu

Selektywna trabekuloplastyka laserowa

Selektywna trabekuloplastyka laserowa (ang. selective laser trabeculoplasty – SLT) to nowoczesna metoda leczenia laserowego jaskry. Zabiegi przeprowadza się laserem Nd:YAG Q-switch o zdwojonej częstotliwości.

Zastosowana energia lasera wpływa na aktywność komórek w naświetlanym obszarze i wywołuje zmiany biologiczne, prowadzące do zmniejszenia ciśnienia wewnątrzgałkowego (IOP). Zmniejszanie ciśnienia wewnątrzgałkowego jest podstawową metodą leczenia jaskry. SLT stanowi skuteczną i bezpieczną alternatywę do stosowania kropli. SLT działa na poziomie komórkowym, nie wywołuje zmian w naświetlanych obszarach.

Wykazano, że SLT jest skuteczne w leczeniu różnych typów jaskry otwartego kąta i zmniejsza wartości IOP o 6,9–35,9% po 12 miesiącach obserwacji. SLT okazało się nie mniej skuteczne w redukcji IOP niż miejscowa farmakoterapia. Ponadto zabieg znacząco zmniejsza wahania ciśnienia wewnątrzgałkowego w nocy. 

W badaniu LIGHT obejmującym 718 dorosłych, w którym porównywano skuteczność i bezpieczeństwo stosowania SLT ze stosowaniem kropli do oczu jako pierwszej linii leczenia u chorych ze zwiększonym IOP i u chorych na jaskrę pierwotnie otwartego kąta przesączania (JPOK) stwierdzono, że zastosowanie SLT w pierwszej linii leczenia było równie skuteczne co stosowanie kropli obniżających IOP pod względem wpływu na zmniejszenie IOP, poprawę ostrości wzroku i poprawę parametrów pola widzenia u 74,2% chorych poddanych SLT.

 • jaskra pierwotnie otwartego kąta (JPOK),

 • jaskra w przebiegu zespołu pseudoeksfoliacji (PEX),

 • jaskra barwnikową

 • senadciśnienie oczne o dużym ryzyku.

SLT można stosować zarówno u pacjentów z wcześniej rozpoznaną jaskrą, u których IOP nie jest satysfakcjonująco kontrolowane przez stosowaną farmakoterapię, jak i u pacjentów wcześniej nieleczonych.

Przed zabiegiem podaje się do oka:

 • krople zwężające źrenicę (pilokarpinę), co u wielu osób wywołuje napięcie wokół oczu lub ból głowy, zwężenie źrenicy, co wpływa na ilość światła wpadającą do tego oka i związane z tym inne (gorsze) widzenie;

 • krople zapobiegające wzrostowi ciśnienia w oku (brymonidynę);

 • krople znieczulające powierzchnię oka (proksymetakainę);

 

Na powierzchnię oka zakłada się specjalną soczewkę kontaktową, która umożliwia skierowanie wiązki lasera w odpowiednie miejsce w oku, stabilizuje ruchy oka i zapobiega mrugnięciu w czasie zabiegu. Pomiędzy soczewką a powierzchnią oka znajduje się dodatkowo żel.

Zabieg jest stosunkowo krótki. Pacjent znajduje się w pozycji siedzącej i ma za zadanie spokojne patrzeć drugim otwartym okiem na wprost oraz dociskać czoło do ramki lampy szczelinowej. Zdaniem wielu osób zabieg jest całkowicie bezbolesny.

SLT to bezpieczny zabieg, a większość powikłań, które obserwowano, jest krótkotrwała i możliwa do szybkiego wyleczenia.

Wśród powikłań wymienia się przemijające zdarzenia niepożądane związane z samym zabiegiem:

 • przejściowe zwyżki IOP, występujące bezpośrednio po zabiegu lub krótko po nim (w zapobieganiu im stosuje się brymonidynę przed zabiegiem i natychmiast po nim),

 • łagodne cechy zapalenia przedniego odcinka błony naczyniowej (w zapobieganiu im stosuje się niesteroidowe leki przeciwzapalne 3 razy dziennie przez 4–7 dni po zabiegu),

 • rzadko zmiany w obrębie rogówki: erozja rogówki, przejściowe zaburzenia śródbłonka rogówki, mogące powodować przejściowe pieczenie, kłucie, ból, nasilone łzawienie, nadwrażliwość na światło,

 • bardzo rzadko obwodowe zrosty przednie (ang. peripheral anterior synechiae – PAS; 2,86% przypadków),

 • bardzo rzadko– torbielowaty obrzęk plamki – zazwyczaj u pacjentów z innymi czynnikami ryzyka, np. cukrzycą czy zakrzepem żyły środkowej siatkówki (CRVO).

Wydaje się, że na wczesnym etapie jaskry SLT może być tańsze niż miejscowa farmakoterapia. Skuteczność SLT jest ograniczona w czasie. Zaletą zabiegu jest możliwość jego powtarzania. Wykazano, że powtórne SLT jest skuteczne i w 36–67% przypadków umożliwia osiąganie docelowego IOP. Częstość zgłaszanych powikłań była porównywalna z SLT wykonywanym po raz pierwszy. SLT może być szczególnie istotną formą leczenia u pacjentów słabo współpracujących lub niestosujących się do zaleceń miejscowej farmakoterapii. Kolejną korzyść stanowi ograniczenie miejscowych i ogólnych działań niepożądanych leków przeciwjaskrowych.

Cennik