Ułatwienia dostępu

Irydotomia (IRT)

Irydotomia laserowa to zabieg przeprowadzany za pomocą lasera Nd:YAG polegający na wycięciu niewielkiego otworu w obwodowej części tęczówki. Ma on na celu wytworzenie dodatkowej, bezpośredniej drogi przepływu cieczy wodnistej między tylną a przednią częścią oka z ominięciem źrenicy. Zmniejsza to ryzyko ostrego zamknięcia się wąskiego kąta rogówkowo-tęczówkowego (kąta przesączania), który znajduje się w przestrzeni zawartej pomiędzy kolorową tęczówką a przezroczystą rogówką.

W kącie przesączania ciecz wodnista odpływa z wnętrza oka do naczyń krwionośnych poza okiem. Prawidłowe ciśnienie wewnątrz gałki ocznej zależy od prawidłowej budowy i funkcjonowania tej struktury oka. Wąski kąt przesączania spotyka się najczęściej w mniejszych gałkach ocznych, u osób nadwzrocznych (wada „plusowa”) oraz u kobiet. W ciągu życia fizjologicznie zwiększa się grubość soczewki położonej tuż za tęczówką, co prowadzi do stopniowego przesuwania się jej w stronę rogówki i stopniowego zwężania się kąta przesączania. Proces ten nasila się dodatkowo wskutek rozwoju zaćmy.

Zamknięcie kąta przesączania spowodowane jest zwykle blokiem źrenicznym, tzn. zahamowaniem swobodnego przepływu cieczy wodnistej w obrębie źrenicy. Prowadzi to do zwiększenia ciśnienia w tylnej części oka, przesunięcia się tęczówki ku przodowi i zamknięcia kąta przesączania, jeśli jest on ze swej natury wąski. W takiej sytuacji może dość do gwałtownego wzrostu ciśnienia wewnątrzgałkowego, co zagraża poważnym uszkodzeniem wzroku, a nawet utratą widzenia.

Do bloku źrenicznego może dojść podczas rozszerzania się źrenicy w ciemności lub przy słabym oświetleniu; pod wpływem niektórych leków, które rozszerzają źrenicę; przy długotrwałym napięciu akomodacji przy patrzeniu z bliska. Dobry funkcjonalny efekt irydotomii uzyskuje się wtedy, gdy na skutek wyrównania ciśnień w obu tych przestrzeniach następuje pogłębienie przedniej komory i otwarcie kąta na całym jego obwodzie lub co najmniej na połowie obwodu.

 • w jaskrze zamykającego się kąta przesączania (pierwotnej i wtórnej);

 • w ostrym zamknięciu kąta (ostrym ataku jaskry) oraz po nim;

 • w celu zapobiegania rozwojowi jaskry w oczach z wąskim kątem przesączania;

 • w oczach z zespołem rozproszonego barwnika i podwyższonym ciśnieniem wewnątrzgałkowym.

Przed zabiegiem podaje się do oka:

 • krople zwężające źrenicę (pilokarpinę), co u wielu osób wywołuje napięcie wokół oczu lub ból głowy, zwężenie źrenicy, co wpływa na ilość światła wpadającą do tego oka i związane z tym inne (gorsze) widzenie;

 • krople zapobiegające wzrostowi ciśnienia w oku (brymonidynę);

 • krople znieczulające powierzchnię oka (proksymetakainę);

 

Na powierzchnię oka zakłada się specjalną soczewkę kontaktową, która umożliwia skierowanie wiązki lasera w odpowiednie miejsce w oku, stabilizuje ruchy oka i zapobiega mrugnięciu w czasie zabiegu. Pomiędzy soczewką a powierzchnią oka znajduje się dodatkowo żel.

Zabieg jest stosunkowo krótki. Pacjent znajduje się w pozycji siedzącej i ma za zadanie spokojne patrzeć drugim otwartym okiem na wprost oraz dociskać czoło do ramki lampy szczelinowej. W chwili działania lasera możliwe jest krótkotrwałe uczucie „tępego uderzenia” lub „ukłucia”, zdaniem wielu osób zabieg jest całkowicie bezbolesny.

 • krwawienie z naczyń tęczówki, ponieważ wycinamy otwór w tęczówce i nie wiemy, czy w głębi tkanki nie przebiega tam akurat naczynie (niewielkie krwawienia występują u 50% leczonych i ustępują po chwilowym naciśnięciu gałki ocznej);

 • przejściowy wzrost ciśnienia wewnątrzgałkowego (z tego powodu zapobiegawczo podaje się leki obniżające ciśnienie w oku przed zabiegiem i monitoruje ciśnienie po zabiegu);

 • przejściowe zamglenie widzenia związane z rozproszeniem barwnika w komorze przedniej oka, uciśnięciem oka przez zakładaną soczewkę kontaktową, koniecznością zastosowania żelu w trakcie procedury laserowej oraz celowym zwężeniem źrenicy za pomocą leków;

 • przejściowy stan zapalny; podrażnienie i zaczerwienienie powierzchnia oka

 

Bardzo rzadko mogą zdarzyć się uszkodzenia nabłonka rogówki, śródbłonka rogówki, miejscowe zmętnienie soczewki, światłowstręt, ból oka, podwójne widzenie.

Cennik