Ułatwienia dostępu

Dr n. med. Arkadiusz Pogrzebielski

Specjalista chorób oczu

Dr n. med. Arkadiusz Pogrzebielski

O mnie

1995 r. – ukończenie studiów medycznych na Uniwersytecie Medycznym im. I. Semmelweisa w Budapeszcie (stypendium rządu polskiego)
1999 r. – egzamin specjalizacyjny I stopnia
2001 r. – obrona przewodu doktorskiego z wyróżnieniem
2003 r. – egzamin specjalizacyjny II stopnia

Liczne staże w kraju i za granicą, m.in. w Portugalii (Coimbra), w Niemczech (Getynga, Kolonia, Neubrandenburg, Berlin), w USA (Filadelfia) i w Wielkiej Brytanii (Liverpool, Londyn).
Autor i współautor licznych publikacji naukowych (60) oraz wystąpień na zjazdach w kraju i za granicą (79).

Przebieg pracy zawodowej:

1995-1996 Asystent-stażysta, Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego
1996-2000 Młodszy asystent, doktorant, Katedra i Klinika Okulistyki CM UJ
2000-2005 Asystent, Katedra i Klinika Okulistyki CM UJ
2005-2012 Adiunkt, Katedra Okulistyki i Onkologii Okulistycznej, Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum

Wykonywane badania

 • badanie przedniego odcinka i dna oka
 • USG gałki ocznej
 • UBM (ultrabiomikroskopia) przedniego odcinka oka – diagnostyka guzów tęczówki, ciała rzęskowego, cyst, torbieli, ocena kąta przesączania
 • diagnostyka chorób siatkówki (m.in. OCT, angioOCT/OCTA – angiografia cyfrowa, angiografia fluoresceinowa z podaniem kontrastu, FAF – autofluorescencja dna oka)
 • diagnostyka znamion i nowotworów oka
 • diagnostyka jaskry (m.in. OCT tarczy nerwu wzrokowego, pole widzenia, gonioskopia, pomiary ciśnienia wewnątrzgałkowego – tonometria, pomiary grubości rogówki – pachymetria)
 • komputerowe badanie wady wzroku – refraktometria
 • komputerowe mapy topograficzne rogówki (topografia rogówki) – diagnostyka stożka rogówki
 • diagnostyka zespołu suchego oka i choroby powierzchni oka

Wykonywane zabiegi

 • leczenie zwyrodnienia plamki związanego z wiekiem (AMD) – iniekcje wewnątrzgałkowe preparatów anty-VEGF – Eylea, Beovu, Vabysmo, Lucentis, Avastin, triamcynolon)
 • laserokoagulacja siatkówki
 • terapia laserem mikropulsowym (MPLT) – leczenie CSCR, obrzęków plamki
 • selektywna laserowa trabekuloplastyka (SLT) – leczenie jaskry
 • irydotomia laserowa (IRT) – leczenie jaskry
 • kapsulotomia laserowa – leczenie zmętnienia torebki tylnej, „zaćmy wtórnej”
 • IPL (intense pulsed light therapy) – leczenie choroby powierzchni oka, zespołu suchego oka, dysfunkcji gruczołów Meiboma, zapaleń brzegów powiek
 • ekspresja i oczyszczanie gruczołów Meiboma
 • zakładanie zatyczek do punktów łzowych (Oasis, FormFit) – leczenie zespołu suchego oka
 • chirurgiczne usuwanie znamion barwnikowych i guzów powiek, spojówki z zabiegami rekonstrukcyjnymi (uszypułowane płaty skórne, wolne przeszczepy tarczki, wolne przeszczepy skóry)

Leczone choroby

 • zaćma, zaćma wtórna (PCO)
 • jaskra (otwartego i zamykającego się kąta przesączania)
 • korekcja wad wzroku,
 • choroby siatkówki (m.in. AMD – zwyrodnienie plamki związane z wiekiem, zakrzepy żyły środkowej siatkówki [CRVO/BRVO], centralnej surowiczej chorioretinopatii [CRS/CSCR], cukrzycowego obrzęku plamki i retinopatii cukrzycowej i in.),
 • choroby powiek (m.in. guzy powiek, nieprawidłowości ustawienia powiek: podwinięcie [entropion], odwinięcie [ektropion])
 • nowotwory narządu wzroku (m.in. czerniak tęczówki, ciała rzęskowego, naczyniówki, spojówki, znamiona barwnikowe),
 • choroby spojówek (m.in. zapalenie, zespół czerwonego oka, choroby alergiczne, znamiona, guzy spojówek),
 • zespół suchego oka, choroba powierzchni oka
 • postępująca krótkowzroczność (myopia) u dzieci i młodzieży – terapia 0,01% atropiną, terapia soczewkami Miyosmart
 • choroby rogówki (m.in. skrzydlik, guzy) i inne.

Znajomość języków

 • angielski 
 • niemiecki 
 • węgierski
 • rosyjski (podstawowy)

Staże naukowe

 • 2015 Staż kliniczny w zakresie chirurgii plastycznej i rekonstrukcyjnej w okulistyce – Moorfields Eye Hospital, Londyn, Wielka Brytania, Kierownik: Prof. R. Collin
 • 2015 Kurs Implantacja soczewek torycznych (Alcon, Katowice)
 • 2012 Szkolenie Podstawy radioterapii (Kraków)
 • 2012 Kurs Ocular Oncology Course (Paryż)
 • 2012 Kurs Phacic intraocular and multifocal refractive surgery; Phakic IOL imlantation with AMO Verisyse and AMO VeriFlex (Warszawa)
 • 2011 Staż kliniczny w zakresie chirurgii plastycznej i rekonstrukcyjnej w okulistyce – Moorfields Eye Hospital, Londyn, Wielka Brytania, Kierownik: Prof. R. Collin
 • 2010 Kurs Pierwotna witrektomia w odwarstwieniu siatkówki (Katowice)
 • 2009 Warsztaty naukowo-szkoleniowe Jaskra zamkniętego kąta – postępowanie, diagnostyka i leczenie (Kraków)
 • 2008 Staż naukowy (1 mies.) Liverpool Ocular OncologyCenter, Wielka Brytania, Kierownik: Prof. B. Damato, Stpendium International Atomic Energy Agency (IAEA) – Wiedeń
 • 2007 warsztaty szkoleniowe Iniekcja doszklistkowa preparatu Lucentis (ranibizumab) (Warszawa)
 • 2007 Kurs Postępowanie w urazach gałki ocznej (Niepołomice)
 • 2005 Vitreoretinal Disease Update: New Developments in Vitreoretinal Disease Management (Filadelfia)
 • 2005 Staż naukowy (4 mies.) Ocular Oncology Service, Wills Eye Hospital, Philadelphia, USA
 • 2005 Staż naukowy (1 tydz.) Berlin, Charite Benjamin Franklin Campus, Kierownik: Prof. M. Foerster
 • 2003 Kurs Zastosowanie standaryzacji w ultrasonograficznych badaniach w okulistyce (Kraków)
 • 2004 European Refractive Surgery Training Course on Excimer Laser Isobeam (Lublin)
 • 2003 Szkolenie Przejście z ECCE do fakoemulsyfikacji (Warszawa)
 • 2002 Kurs Wskazania do angiografii fluoresceinowej i indocyjaninowej oraz laseroterapii w chorobach narządu wzroku (Wrocław)
 • 2000 Szkolenie w zakresie doboru i aplikacji soczewek kontaktowych przedłużonego noszenia (Ciba Vision, Kraków)
 • 2000 Staż naukowy (3 dni), Neubrandenburg, Niemcy, Kierownik: Prof. H. Höh.
 • 1998 Staż naukowy (1 mies.) Klinika Okulistyki Szpitala Uniwersyteckiego w Kolonii, Niemcy, kierownik: Prof. K. Heimann
 • 1997 XIV Tuebingen Detachment Course (Budapeszt)
 • 1997 Staż naukowy (3 tyg. ) Institute for Biomedical Research on Light and Image – IBILI i Klinice Okulistyki Uniwersytetu w Coimbrze, Portugalia, Kierownik: prof. dr hab. Jose Cunha-Vaz
 • 1993 Praktyka lekarska (4 tyg.) – Klinika Chirurgii Uniwersytetu Georga-Augusta w Getyndze

Publikacje

 • 1. Krukar-Baster K, Pogrzebielski A. Coexistence of unilateral retinoblastoma and Leber-Coats’s disease in contralateral eye-case report] [Przypadek współistnienia jednostronnego siatkówczaka z chorobą Lebera-Coatsa w drugim oku] Klin Oczna. 1999;101(4):297-9.
 • 2. Romanowska-Dixon B, Starzycka M, Pogrzebielski A. [Trans-scleral resection of the ciliary body and choroidal melanoma] [Przeztwardówkowa resekcja czerniaka ciała rzęskowego i naczyniówki] Klin Oczna. 2000;102(5):323-6.
 • 3. Pogrzebielski A., W. Lubaszewski, K. Kawecka-Jaszcz, M. Starzycka: The influence of arterial hypertension and smoking on blood-retinal barrier. [Wpływ nadciśnienia tętniczego i palenia papierosów na barierę krw-siatkówka]. Nadciśnienie Tętnicze 2002; 6(3): 147-155.
 • 4. Pogrzebielski A, Romanowska-Dixon B, Starzycka M, Szuscik I. Epidemiology of choroidal melanoma in the material of the Department of Ophthalmology CM UJ in Cracow] Klin Oczna. 2004;106(3 Suppl):445-7. Polish.
 • 5. Pogrzebielski A, Lubaszewski W, Starzycka M, Kawecka-Jaszcz K. Fluorophotometric evaluation of blood-retinal barrier permeability in patients with essential hypertension. Ophthalmologica. 2004 May-Jun;218(3):180-4.
 • 6. Pogrzebielski A., I. Karska-Basta, B. Romanowska-Dixon, M. Starzycka Computer programs in episcleral plaque brachytherapy of choroidal melanoma [Zastosowanie programów komputerowych w brachyterapii czerniaka naczyniówki.] Okulistyka Suplement (1) 2003; 142-147
 • 7. Pogrzebielski A., M. Starzycka, B. Romanowska-Dixon, B. Jakubowska, U. Szpakowicz. Analysis of I-125 brachytherapy complications in uveal melanoma. [Analiza powikłań brachyterapii 125I w czerniakach naczyniówki.] 2005;107(1-3):49-53
 • 8. Pogrzebielski A., Romanowska-Dixon B., Jakubowska B., Szuścik I., Markiewicz A. Optic disc melanocytoma [Melanocytoma tarczy nerwu wzrokowego]. Klin Oczna. 2005;107(4-6):361-4
 • 9. Grzegorz Tatoń, Zenon Nieckarz, Arkadiusz Pogrzebielski, Eugeniusz Rokita, Maria Starzycka. Konstrukcja układu do ultrasonografii trójwymiarowej w okulistyce. Ultrasonografia 2005; 21(21):124-127.
 • 10. Szuścik I., Romanowska-Dixon B., Markiewicz A., Pogrzebielski A. Jakubowska B. Radiation optic neuropathy after the brachytherapy of the uveal melanoma [Neuropatia popromienna po brachyterapii czerniaka naczyniówki.] Klin Oczna 2006;108(7-9):278-80
 • 11. Pogrzebielski A, Shields CL, Romanowska-Dixon B, Shields JA. [Retinoblastoma update–management and classification (Part I)] Klin Oczna. 2006;108(4-6):253-7.
 • 12. Pogrzebielski A, Shields CL, Romanowska-Dixon B, Shields JA. Retinoblastoma update–therapy (Part II). Klin Oczna. 2006;108(4-6):258-62.
 • 13. Pogrzebielski A, Orłowska-Heitzman J, Romanowska-Dixon B.Uveal melanoma in young patients. Graefes Arch Clin Exp Ophthalmol. 2006 Dec;244(12):1646-9.
 • 14. Bożena Romanowska-Dixon, Arkadiusz Pogrzebielski, Agnieszka Kubicka-Trząska, Iwona Szuścik, Anna Piwowarczyk, Joanna Kobylarz. Complications after Surgical Management of the Uveal Melanoma. Okulistyka 3/2006
 • 15. Arkadiusz Pogrzebielski, Bożena Romanowska-Dixon, Iwona Szuścik, Agnieszka Kubicka-Trząska, Joanna Kobylarz, Anna Piwowarczyk Complications of Intraocular Tumors Radiotherapy. Okulistyka 3/2006
 • 16. Iwona Szuścik, Bożena Romanowska-Dixon, Arkadiusz Pogrzebielski, Anna Piwowarczyk, Joanna Kobylarz, Agnieszka Kubicka-Trząska. Complications after Transpupillary Thermotherapy Used in Intraocular Tumors Treatment. Okulistyka 3/2006
 • 17. Joanna Kobylarz, Anna Piwowarczyk, Arkadiusz Pogrzebielski, Agnieszka Kubicka-Trząska, Iwona Szuścik, Bożena Romanowska-Dixon. Complications of the Retinoblastoma Treatment. Okulistyka 3/2006
 • 18. Agnieszka Kubicka-Trząska, Bożena Romanowska-Dixon, Joanna Kobylarz, Anna Piwowarczyk, Arkadiusz Pogrzebielski, Iwona Szuścik. Complications after Photodynamic Therapy (PDT) with Verteporfin and Indocyanine Green – Mediated Photothrombosis (iMP) Used in Intraocular Tumors Treatment. Okulistyka 3/2006
 • 19. Anna Piwowarczyk, Joanna Kobylarz, Arkadiusz Pogrzebielski, Monika Gedliczka, Agnieszka Filemonowicz-Skoczek, Bożena Romanowska-Dixon. Comparison of treatment results for retinopathy of prematurity by diode laser photocoagulation and cryotherapy – four years of observation ACTA MEDICA LITUANICA. 2006. VOLUME 13 No. 3. P. 184–187
 • 20. A POGRZEBIELSKI, A BOGDALI, A NAPORA-KRAWIEC, B ROMANOWSKA-DIXON. Results of treatment of conjunctival melanoma in 61 consecutive patients. Acta Ophthalmologica, 86 (2008): 243. DOI: 10.1111/j 4462.x
 • 21. Krzysztof Mika, Arkadiusz Pogrzebielski, Monika Węglarz, Bożena Romanowska-Dixon. Rak płaskonabłonkowy spojówki – etiologia, obraz kliniczny i metody leczenia [Squamous Cell Carcinoma of the Conjunctiva – Etiology, Clinical Picture and Treatment Methods]. Okulistyka, (3) 2008, str. 11-15.
 • 22. Pogrzebielski A, Romanowska-Dixon B, Starzycka M, Szuscik I. Epidemiology of choroidal melanoma in the material of the Department of Ophthalmology CM UJ in Cracow] Klin Oczna. 2004;106(3 Suppl):445-7. Polish.
 • 23. Pogrzebielski A, Lubaszewski W, Starzycka M, Kawecka-Jaszcz K. Fluorophotometric evaluation of blood-retinal barrier permeability in patients with essential hypertension. Ophthalmologica. 2004 May-Jun;218(3):180-4.
 • 24. Pogrzebielski A., M. Starzycka, B. Romanowska-Dixon, B. Jakubowska, U. Szpakowicz. Analysis of I-125 brachytherapy complications in uveal melanoma. [Analiza powikłań brachyterapii 125I w czerniakach naczyniówki.] Klin Oczna. 2005;107(1-3):49-53
 • 25. Pogrzebielski A., Romanowska-Dixon B., Jakubowska B., Szuścik I., Markiewicz A. Optic disc melanocytoma [Melanocytoma tarczy nerwu wzrokowego]. Klin Oczna. 2005;107(4-6):361-4
 • 26. Grzegorz Tatoń, Zenon Nieckarz, Arkadiusz Pogrzebielski, Eugeniusz Rokita, Maria Starzycka. Konstrukcja układu do ultrasonografii trójwymiarowej w okulistyce. Ultrasonografia 2005; 21(21):124-127.
 • 27. Szuścik I., Romanowska-Dixon B., Markiewicz A., Pogrzebielski A. Jakubowska B. Radiation optic neuropathy after the brachytherapy of the uveal melanoma [Neuropatia popromienna po brachyterapii czerniaka naczyniówki.] Klin Oczna 2006;108(7-9):278-80
 • 28. Pogrzebielski A, Shields CL, Romanowska-Dixon B, Shields JA. [Retinoblastoma update–management and classification (Part I)] Klin Oczna. 2006;108(4-6):253-7.
 • 29. Pogrzebielski A, Shields CL, Romanowska-Dixon B, Shields JA. Retinoblastoma update–therapy (Part II). Klin Oczna. 2006;108(4-6):258-62.
 • 30. Pogrzebielski A, Orłowska-Heitzman J, Romanowska-Dixon B.Uveal melanoma in young patients. Graefes Arch Clin Exp Ophthalmol. 2006 Dec;244(12):1646-9.
 • 31. Bożena Romanowska-Dixon, Arkadiusz Pogrzebielski, Agnieszka Kubicka-Trząska, Iwona Szuścik, Anna Piwowarczyk, Joanna Kobylarz. Complications after Surgical Management of the Uveal Melanoma. Okulistyka 3/2006
 • 32. Arkadiusz Pogrzebielski, Bożena Romanowska-Dixon, Iwona Szuścik, Agnieszka Kubicka-Trząska, Joanna Kobylarz, Anna Piwowarczyk Complications of Intraocular Tumors Radiotherapy. Okulistyka 3/2006
 • 33. Iwona Szuścik, Bożena Romanowska-Dixon, Arkadiusz Pogrzebielski, Anna Piwowarczyk, Joanna Kobylarz, Agnieszka Kubicka-Trząska. Complications after Transpupillary Thermotherapy Used in Intraocular Tumors Treatment. Okulistyka 3/2006
 • 34. Joanna Kobylarz, Anna Piwowarczyk, Arkadiusz Pogrzebielski, Agnieszka Kubicka-Trząska, Iwona Szuścik, Bożena Romanowska-Dixon. Complications of the Retinoblastoma Treatment. Okulistyka 3/2006
 • 35. Agnieszka Kubicka-Trząska, Bożena Romanowska-Dixon, Joanna Kobylarz, Anna Piwowarczyk, Arkadiusz Pogrzebielski, Iwona Szuścik. Complications after Photodynamic Therapy (PDT) with Verteporfin and Indocyanine Green – Mediated Photothrombosis (iMP) Used in Intraocular Tumors Treatment. Okulistyka 3/2006
 • 36. Anna Piwowarczyk, Joanna Kobylarz, Arkadiusz Pogrzebielski, Monika Gedliczka, Agnieszka Filemonowicz-Skoczek, Bożena Romanowska-Dixon. Comparison of treatment results for retinopathy of prematurity by diode laser photocoagulation and cryotherapy – four years of observation ACTA MEDICA LITUANICA. 2006. VOLUME 13 No. 3. P. 184–187
 • 37. Pogrzebielski Arkadiusz, Piwowarczyk Anna, Kobylarz Joanna, Romanowska-Dixon Bożena Lacrimal caruncle nevus associated with Rubinstein-Taybi syndrome. Klinika Oczna 2007, 109(7-9), 330-332.
 • 38. Arkadiusz Pogrzebielski, Piotr Oleksy, Jolanta Orłowska-Heitzman, Bożena Romanowska-Dixon. Alveolar soft part sarcoma metastasis to the choroid. Am J Case Rep, 2010; 11: 35-38
 • 39. Krzysztof Mika, Arkadiusz Pogrzebielski, Grzegorz Dyduch, Bożena Romanowska-Dixon. Kaposi sarcoma of the conjunctiva as the first manifestation of HIV infection. Am J Case Rep 2010; 11: 64-66
 • 40. Krzysztof Mika, Arkadiusz Pogrzebielski, Jolanta Orłowska-Heitzman, Bożena Romanowska-Dixon. Iris melanoma in a patient with neurofibromatosis type 1 and optic nerve glioma in the fellow eye. Am J Case Rep 2010; 11: 67-69
 • 41. Ziaja Karolina, Pogrzebielski Arkadiusz, Orłowska-Heitzman Jolanta, Romanowska-Dixon Bożena Hidradenocarcinoma eccrinale syringomatodes of the eyelid – case of a rare malignancy. Hidradenocarcinoma eccrinale syringomatodes powieki – przypadek rzadkiego nowotworu złośliwego. Klinika Oczna 2010, (1-3) str. 49
 • 42. Romanowska-Dixon B. Kowal J., Pogrzebielski A., Markiewicz A. Przezźreniczna termoterapia (TTT) w leczeniu nowotworów przerzutowych rosnących w naczyniówce.m [Transpupillary thermotherapy (TTT) for intraocular metastases in choroid]. Klin Oczna 2011 R. 113, nr 4-6, s. 132-135,
 • 43. Pogrzebielski A, Romanowska-Dixon B. 26-letnia kobieta z obrzękiem powieki. Med. Prakt. 2011 : nr 7-8, s. 89-94
 • 44. Pogrzebielski A, Romanowska-Dixon B. 64-letnia kobieta z utrzymującymi się zaburzeniami widzenia. Med. Prakt.: 2011 : nr 5, s. 104-108
 • 45. Pogrzebielski A, Oleksy P., Orłowska-Heitzman J., Romanowska-Dixon B. Alveolar soft part sarcoma metastasis to the choroid. Am J Case rep. 2010 : Vol. 11, s. 35-38,
 • 46. Mika K., Pogrzebielski A, Orłowska-Heitzman J., Romanowska-Dixon B. Iris melanoma in a patient with neurofibromatosis type 1 and optic nerve glioma in the fellow eye. Am J Case Rep. 2010 : Vol. 11, s. CR67-69
 • 47. Mika K., Pogrzebielski A, Dyduch G., Romanowska-Dixon B. Kaposi sarcoma of the conjunctiva as the first manifestation of HIV infection.Am J Case Rep. 2010 : Vol. 11 s. CR64-66
 • 48. Oleksy P., Pogrzebielski A. Karska-Basta I., Romanowska-Dixon B. A case of choroidal metastasis in a male breast cancer. Klin Oczna 2010 : R. 112, nr 10-12, s. 311-313
 • 49. Ziaja K, Pogrzebielski A, Orłowska-Heitzman J., Romanowska-Dixon B. Hidradenocarcinoma eccrinale syringomatodes of the eyelid – case of a rare malignancy. Klin Oczna 2010 : R. 112, nr 1-3, s. 49-52,
 • 50. Pogrzebielski A, Romanowska-Dixon B. 35-letni mężczyzna z zaczerwienionymi i „zaropiałymi” oczami. Med Prakt. 2010 : nr 10, s. 104-109,
 • 51. Pogrzebielski A, Romanowska-Dixon B. 25-letnia kobieta uderzona w oko ręką przez dziecko.Med prakt. 2010 : nr 9, s. 119-124,
 • 52. Sojka P., Pogrzebielski A, OIrłowska-Heitzman J., Romanowska-Dixon B. Mezektodermalny mięśniak gładkokomórkowy – opis przypadku.